Obecní úřad

Starostka

Kinzlerova Nikola, Stráž 43 , tel. 725975125

Místostarosta

 Pavel Mráz, Stráž , tel. 725113160

Členové zastupitelstva:

Podsklan Václav,  Čadek Martin, Vrbová Eliška ,  Ing.Kuník Luděk , Kabourek Jan

Finanční výbor:

Předseda : Ing. Luděk Kuník Členové: Eliška Vrbová, Helena Kvítková

Kontrolní výbor:

Předseda: Martin Čadek  Členové:  Václav Podsklan, Jan Kabourek

Účetní: Olga Lišková - tel. 379 768 337

IČ: 253774 Číslo účtu: 5620-321/0100

Adresa:

Obecní úřad Stráž
Stráž 4
344 01
Domažlice
Telefon: 379768337

Webové stránky obce
www.strazchodsko.cz

E-mail
oustraz@centrum.cz

Úřední hodiny

starosta a místostarosta  pátek 19:00 - 20:00 hodin

Pracovní doba účetní:

pondělí - pátek 7:00 - 13:00 hodin

Statistiky

Menu